Działalność

W Domu Dziecka w Sarnowie jest placówką instytucjonalnej pieczy zastępczej. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Będzinie . Dom Dziecka mieści się w dużym budynku obok znajdują się pomieszczenia gospodarcze oraz garaże. W placówce macierzystej działają 3 grupy wychowawcze. W każdej grupie znajduje się kuchnia, łazienka ,hol służący jako jadalnia i bawialnia. Dzieci zajmują pokoje 2 i 3 osobowe. Rodzeństwa wieloosobowe mieszkają najczęściej w jednym pokoju.

Na czele grupy wychowawczej stoi lider, który jest odpowiedzialny za całokształt pracy , organizacje grupy. Każda grupa organizuje kilka razy w miesiącu (sobota ,niedziela) dni samodzielności. W tych dniach dzieci pod nadzorem wychowawców ustalają jadłospis, dokonują zakupów. Samodzielnie przygotowują potrawy. Wychowankowie uczą się nie tylko planowania wydatków, ale także odpowiedzialności. W latach 2007-2010 przeprowadzona została standaryzacja placówki .

 

W wyniku podjętych działań Dom Dziecka prowadzi również 4 filie:


Filia KTC

ul. Żwirki i Wigury 32a/18, 42-500 Będzin
tel.32 7295452

Lokal o powierzchni 120 m2, placówka otrzymała od Urzędu Miejskiego w Będzinie. Przebywa tam grupa usamodzielnianej  młodzieży, która kontynuuje naukę w gimnazjum, szkole średniej bądź studiuje .W grupie może przebywać do 14 wychowanków.

Filia Będzin

ul. Małachowskiego 14/11, 42-500 Będzin
tel.32 7615023

Lokal o powierzchni 200m2. Działa od maja 2010 wychowankowie w wieku od 11 do 19 lat uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W Filii może przebywać do 14 wychowanków.


Filia Psary

ul. Łączna 21, 42-512 Psary
tel. 785193511

Została utworzona w marcu 2009r. Mieści się w domu jednorodzinnym o powierzchni około 150 m2. Dom toczony jest ogrodem, na którym znajduje się plac zabaw .Obecnie w grupie przebywa 14 wychowanków w wieku od 9-19 lat. Dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej , gimnazjum oraz szkoły średniej.

Filia Siewierz

ul. Kościuszki 15, 42-470 Siewierz
tel. 32 6741012

Została utworzona w grudniu 2010r. przebywa tam obecnie 13 wychowanków w wieku od 7 do 15 lat . Dzieci uczęszczają do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Siewierzu.


Filie stanowią model w zakresie przekształceń domów dziecka, realizacji standardów pracy wychowawczej . W Filiach prowadzonych przez placówkę dzieci i młodzież uczą się samodzielności , gospodarności, uczą się odpowiedzialności za podstawowe obowiązki domowe. Panuje tam atmosfera rodzinna i domowa . Wychowankowie samodzielnie wykonują wszystkie prace gospodarstwa domowego, robią zakupy, przygotowują posiłki, sprzątają, starsza młodzież wraz z wychowawcami wykonuje drobne naprawy.Wychowankowie czują się współgospodarzami.

W placówce praca z dzieckiem opiera się na ,,metodzie indywidualnych planów pracy z dzieckiem" Metoda ta opiera się na zindywidualizowanej odpowiedzialności poszczególnych opiekunów za realizację dokładnie opracowanej diagnozy oraz analizy słabych i mocnych stron wychowanka. W pracy szczególny nacisk jest kładziony na indywidualną więź miedzy dzieckiem i opiekunem. Każdy wychowawca prowadzący jest odpowiedzialny za 3 do 4 dzieci. W czasie wakacji dzieci wypoczywały w Danii ,Sianożętach , Załęczu, w Wiśle, w Nowym Targu, Małym Cichym . W okresie ferii zimowych wychowankowie byli w Zakopanym .

W okresie Świąt Bożego Narodzenia dzieci wypoczywają w Rabce. W ramach aktywnego spędzania czasu wolnego organizowane są wyjścia do kina, teatru na basen. Odbywają się rajdy rowerowe, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne , językowe oraz teatralne. Chłopcy regularnie uczęszczają na zajęcia sportowe- piłka nożna . W placówce realizowane są różnego rodzaju projekty, np. przygotowanie prac na kiermasze świąteczne , udział wychowanków w szkoleniach zawodowych przygotowanie inscenizacji z okazji dnia pracownika socjalnego, Świąt Bożego Narodzenia.

Dom Dziecka im św.Dominika Savio 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Projektowanie stron www  Dąbrowa Górnicza