Rys historyczny

Sarnów to miejscowość leżąca na wzgórzu przy drodze wiodącej z Katowic do Częstochowy, około 7 km za Będzinem. Już w 1442 roku Sarnów wymieniony jest w spisie miejscowości Księstwa Siewierskiego. Wśród zabudowań Sarnowa góruje swoją okazałością Dom Dziecka im. Dominika Savio. Dom ten ma wieloletnią historię. 

W 1936 roku Sejmik Samorządowy w Będzinie zakupił dworek - były majątek szlachecki Błeszyńskich. Cały dworek składał się z małej willi, budynku gospodarczego, stodoły i obory. Dworek ten przejęły siostry zakonne -Służebniczki i urządziły SIEROCINIEC. W latach 1936 - 1948 Sierociniec był gospodarstwem i ośrodkiem wychowania dzieci. Całością kierowała przełożona. W 1937 roku dziennikarz Expresu Zagłębia odwiedzając Sarnów napisał: " Znam pewną gromadkę dzieci, którymi opiekuje się będziński samorząd powiatowy. Mam na myśli uroczy sierociniec w Sarnowie. Uroczy, biały dworek szlachecki, schowany w sadzie, dalej dostatnie zabudowania dworskie, a jeszcze dalej duży szmat ziemi ornej ''. 

Do Sierocińca trafiały dzieci w zasadzie bezdomne. 

W czasie II wojny światowej Sierociniec nie był czynny. Niemcy usunęli siostry zakonne i dzieci z Sarnowa, a w pomieszczeniach okupant urządził stację nadawczo - odbiorczą i ważny punkt oporu. Z chwilą ucieczki okupanta siostry wróciły, odbudowały zniszczenia oraz położyły fundamenty pod obecnie istniejące skrzydła gmachu. Do 1948 roku Sierocińcem zarządzały Siostry Służebniczki. Wzrosła wówczas ilość wychowanków: 80-100. Przeprowadzono liczne wizytacje, placówka była pod opieką, kościoła, życzliwych ludzi i instytucji. 

W 1948 roku sierociniec został przejęty przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Oświaty w Katowicach. Odtąd nazywał się Państwowym Domem Dziecka. W tym czasie w placówce przebywały sieroty, półsieroty i dzieci, które zostały odebrane z różnych względów rodzicom sądownie. Różne były losy tego domu. Zawsze sprawiał niemało kłopotów wychowawczych i administracyjnych. Po przejęciu Domu Dziecka przez państwo dzieci zaczęto wychowywać bez religii. 

W latach 1953 - 1956 placówkę zmodernizowano i rozbudowano, przeznaczając ją dla dzieci do lat 12. Budynek został podwyższony o jedno piętro i dwa skrzydła w formie dwupiętra. Dom miał pomieszczenia dla 100 dzieci. W 1957 roku w PDDz pracowało 4 wychowawców i kierownik, a w placówce było 40 dzieci. W tym czasie przy PDDz istniało gospodarstwo rolne o powierzchni 15 ha ziemi ornej i ogród dostarczający świeżych warzyw, jarzyn owoców. Dzieci pracowały w ramach pracy społecznej w ogrodzie lub na polu. 

W 1963 r. w PDDz w Sarnowie było 108 wychowanków, umieszczonych w 5 grupach szkolnych i jednej przedszkolnej. Dzieci kończące szkołę podstawową mieszkały w internatach i kontynuowały naukę w szkołach średnich. 

PDDZ im. Janusza Korczaka do 1969 r. wychował 647 dzieci. 

W okresie 1.09.1984r. do 30.06.1987r. obiekt oddano do kapitalnego remontu. Dzieci rozdysponowano do innych placówek wraz z nauczycielami. Wymieniono urządzenia grzewcze, instalację elektryczną, parkiety, posadzki, wykonano roboty wodno - kanalizacyjne, elewacyjne. Prace remontowe znacznie polepszyły warunki życia mieszkańców placówki. 

Tak przygotowana placówka mogła przyjąć 91 wychowanków, w tym 25 dzieci w wieku przedszkolnym i 66 w wieku szkolnym. Pracowano w "rodzinkach'', by rodzeństwa mogły mieszkać razem. Od 1 lipca 1987r. w PDDz zamieszkało 25 dzieci od 3 -6 lat. Pracę z dziećmi podjął dyrektor, vice - dyrektor oraz 4 wychowawców. Do placówki przybyły dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuńczego z Katowic. 

5 maja 1993r. PDDz otrzymał imię ŚW. DOMINIKA SAVIO. W uroczystości uczestniczył bp ordynariusz diecezji sosnowieckiej ks. dr Adam Śmigielski. Biskup poświęcił mury Domu Dziecka. Od tegoż roku odbywały się w Sarnowie " SAVIONALIA" - Dni Radości dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. 


Zarząd Powiatu Będzińskiego w październiku 2007r. przyjął Program Naprawczy Placówki.

Program obejmował 3 etapy standaryzacji Placówki:

Etap I - w 2008r. został pozyskany budynku po byłym przedszkolu w Psarach, ul. Łączna 21. Przeprowadzono remont i adaptację budynku dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka. Placówka zaczęła funkcjonować 23 marca 2008r. Obecnie w placówce przebywa 14 wychowanków. Opiekę nad dziećmi sprawuje 4 wychowawców. 

Etap II - w 2009r. pozyskaliśmy 3 sąsiadujące ze sobą mieszkania w będzińskiej kamienicy przy ulicy Małachowskiego 14. Po gruntownym remoncie i zainstalowaniu centralnego ogrzewania 23 czerwca 2009r. w placówce zamieszkało 14 wychowanków. Opiekę nad wychowankami sprawuje 4 wychowanków. 

Etap III - w 2010r. przeprowadzono remont i adaptację powierzchni po byłym internacie przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu. Obiekt przeznaczony jest również dla 14 dzieci. 
W placówce pracuje 4 wychowawców.

Po zakończeniu Standaryzacji Placówki w budynku w Sarnowie, przy ul. Wiejska 104, pozostało nie więcej niż 30 wychowanków. Funkcjonują 3 grupy wychowawcze.

 

Filia Będzin

ul. Małachowskiego 14/11
42-500 Będzin

tel. 32 7615023

Filia Psary

ul. Łączna 21
42-512 Psary

tel. 785193511

Filia Siewierz

ul. Kościuszki 15
42-470 Siewierz

tel. 32 6741012

 

Dom Dziecka im św.Dominika Savio 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Projektowanie stron www  Dąbrowa Górnicza